Arakan'ın feryadı ve acziyetimiz - Mehmet EŞİN

2017-09-10 12:42:00

Arakan'da Budistler tarafından Müslümanlara karşı işlenen vahşet ve katliam, insanlık tarihinde eşine ender rastlanan zulümlerdendir. Bu vahşet, Kur'an nazil olmadan önce olmuş olsaydı belki de kısası ibret olarak ayetlerde anlatılırdı.

Kaynak: Arakan'ın feryadı ve acziyetimiz - Mehmet EŞİN

11
0
0
Yorum Yaz